Dockmate DOCKCONTROL

 Dockmates DockControl-software tilbyder den ultimative tilpasning af fjernbetjeningen.

Dockmate®, kombineret med DockControl softwarepakken, tilbyder vores kunder en fjernbetjeningsløsning, der kan skræddersys til deres båds mange muligheder og deres egen præferencer.

DockControl giver installatøren mulighed for at programmere fjernbetjeningen og vælge en hvilken som helst kombination af motor (-ere) og thruster (-ere) aktivering (-er). Dette giver mulighed for at justere følsomheden og opførslen af ​​Dockmate® TWIST-joysticket, vælge hvilke funktioner, der aktiveres af hver joystickretning og endda justere størrelsen på joysticks dødzone for at undgå utilsigtet aktivering.

For eksempel, hvis en båd kun har en enkelt bow thruster, hvilket er meget almindeligt, kan DockControl-softwaren programmeres til at “gå båden” sidelæns direkte mod dokken ved at programmere motoroverførsler og gashåndtaget kombineret med bow thrusteren – som om båden havde både en bow og hæk thruster.

*Nogle funktioner kræver tilkøb

**Nogle funktioner afhænger af systemet på båden.

Tilpasning af joystick - TWIST

Med DockControl kan Dockmate® TWIST’s reaktionsmønster tilpasses eller hvis et område skal gøres større eller mindre så er det muligt. 

Styring af gas/omdr.

Til de fleste systemer kan Dockmate® opbygges sådan at man kan styre omdr. på motor(-erne)

  • Dockmate® TWIST kan styre omdr. fulstændig trindløst, alt efter hvor meget du påvirker joysticket. Med DockControl indstilles hvor meget og hvordan den skal påvirke omdr. på motorerne. 
  • På Dockmate® SINGLE/TWIN er det kun en fast indstilling som kan sættes.
Roter - TWIST

På både med min. 2 motorer el. 2 thrustere kan Dockmate® TWIST rotere båden, når der drejes på joysticket.

 

  • Dockmate® TWIST kan indstilles til at bruge enten motor, thruster eller begge dele. 
  • Er der variable thrustere kan disse indstilles til at trykke forskelligt, eller langsomt skrue op for kraften efter kundens ønske.
  • Motorerne kan også tilpasses så den ene arbejder lidt mere end den anden, alt efter hvilken vej man roter. Eller langsomt skrue op for kraften efter kundens ønske. 
Tilpasse 45° vinkel - TWIST

Dockmate® TWIST kan tilpasse hvordan den skal opføre sig når joysticket påvirkes i en vinkel af 45°

Om du har 1 el. 2 motorer og 1 el. 2 thrustere kan Dockmate® fuldstændig frit tilpasses til båden. Om den kun skal bruge motor el. thruster el. begge, om den skal gøre noget andet i bak end frem, eller om den skal aktivere funktionerne alt efter hvor meget joysticket påvirkes, er op til dig. 

On/Off Thruster - TWIST

På både med bow og hæk thrustere kan Dockmate® TWIST tilpasses til hvordan den skal reagere når joysticket skubbes helholdsvis til styrbord og bagbord. 

 

  • Begge thrustere aktiveres samtidigt og båden bevæger sig i den ønskede retning (Standard).
  • Den svageste thruster aktiveres før den kraftigste, hvilket gør det muligt at kontrollere båden endnu mere præcist med kun en fingerspids.
  • Eller hvis man kun vil styre 1 thruster med joysticket, kan dette sættes op.
Variable Thruster

På både med variable thrustere kan Dockmate® TWIST tilpasses til hvordan de skal reagere når joysticket påvirkes. Eller hvor meget thusterne skal trykke når du bruger knapperne på Dockmate® SINGLE & TWIN.

Med Dockmate® TWIST får man ud over fordelene som også er ved on/off thrustere, også muligheden for at tilpasse kraften og for at styre dem den fuldstændig trinløst. 

"Gå båden" sidelæns uden hæk thruster

Dockmate® kan opsættes så man nærmest med lukkede øjne kan “Gå båden” sidelæns uden hæk thruster. Det kræver dog at man har 2x motorer.

  • Med Dockmate® TWIST kan joysticket tilpasses så du med en fingerspids kan “gå båden” sidelæns lige meget om du har On/Off thrustere eller variable.
  • På Dockmate® SINGLE/TWIN kan en semiautomatisk funktion aktiveres så man med kun 2 knapper nemt kan “gå båden” sidelæns.